Послуги:

Надаємо кожному клієнту по одній безкоштовній консультації на тему податків.

Офшор Сейшельські острови

Республіка Сейшели (Seychelles) розташована на 115-ти малих і середніх островах і коралових рифах в межах Індійського океану північніше Мадагаскару. Площа суші Республіки Сейшели складає 405 кв. км. Найбільшим островом є - Мае (Mahe), площа острова становить 143 кв. км., і на ньому розташована столиця республіки - Вікторія.

Перші конституційні реформи у країні були поступово введені тільки у 1960 році . Сейшели здобули свою незалежність від Великої Британії у 1976 році. Сьогодні Сейшели є президентською республікою, яка входить у Співдружність націй, що раніше називалась Британською Співдружністю.

В Сейшелах швидко розширюється фінансова галузь економіки. Це пов’язано із запровадженням на Сейшелах норм Міжнародного господарського права та з прийняттям прогресивних законодавчих актів, які сприяють реєстрації та діяльності офшорних компаній та внутрішнім інвестиціям. Зараз фінансовий сектор є суттєвою складовою економіки. Відкриває перспективи введення урядом Вільної Економічної Зони. Чим раз більша кількість транснаціональних банків і страховиків відкриває свої дочірні офіси і філії, У наданні клієнтам професійних послуг їм сприяють місцеві менеджерські, аудиторські і юридичні фірми. Офіційною валютою Республіки Сейшели є Сейшельська рупія. У країні немає валютного контролю.

Хоча й Сейшели узаконили можливість відкривати компанії усіх відомих організаційно-правових форм нерезидентами республіки, проте практично тільки класичними офшорними компаніями і трастами дозволено володіти і управляти іноземним юридичним та фізичним особами.

Контрольні, регуляторні, ліцензувальні та реєстраційні функції для офшорних компаній на Сейшелах здійснює SIBA (Seyshelles International Business Authority). Загалом, SIBA працює по принципу "єдиного вікна" при здійсненні ліцензування та управління основами всього офшорного підприємництва у Республіці Сейшели. SIBA є держаним реєстратором для всіх видів офшорних компаній і трастів, а також здійснює регуляторні функції у зоні вільної міжнародної торгівлі. У світі SIBA вважається одним з найоперативніших реєстраторів офшорних компаній, про це свідчить, зокрема, те, що офшорна компанія цілком може отриматисСвідоцтво про реєстрацію в межах години.

Організаційно-правовою формою компаній, яка використовується для ведення міжнародної торгівлі та інвестиційної діяльності є Міжнародна Бізнес-компанія (МБК, англійська абревіатура - IBC). Англійська мова та французька мова є офіційними мовами яким здійснюється законотворчість та ведеться діловодство. Якщо використовується інша мова, то необхідно надати переклад документа на англійську чи французьку мови. У законодавстві республіки Сейшели відсутні спеціальні норми, які б охороняли таємність діяльності корпорацій, але завдяки впливу британського законодавства на законодавство Сейшельських островів, посадові особи по факту не розголошують конфіденційну інформацію про своїх клієнтів.

Закон Республіки Сейшели "Про міжнародні бізнес компанії" (International Business Companies Act) містить в собі кращі норми, які були колись придумані «світовими офшорними світилами», зокрема:

· інвестори можуть реєструвати і легалізувати найменування офшорних компаній і викладати статути компаній будь-якими мовами світу (при цьому обов'язково повинен бути переклад на англійську чи французьку мову);

· володіти і управляти офшорною компанією інвестор може одноосібно (як фізична особа так і юридична особа);

· за рішенням власників компанії допускається випускати акції компанії на пред’явника, іменні та будь-яких класів, видів і долей;

· відсутні вимоги оплатити хоч якийсь мінімальний статутний капітал офшорної компанії;

· компанія має право створювати та оголошувати статутний капітал компанії в довільній валюті (в тому числі і неконвертованій);

· збори директорів чи акціонерів компанії можуть бути проведені в довільному місці у світі;

· можна зберігати протоколи зборів директорів і акціонерів компанії, а також фінансові документи будь-де у світі;

· відсутня щорічна фінансова і статистична звітність (проте, реєстратор компаній повинен бути повідомлений про адресу, де зберігаються ці документи);

· відсутній реєстр директорів і акціонерів офшорних компаній (у реєстраційних документах реєстратора зберігаються виключно копії статутних документів і свідоцтва про реєстрацію компанії);

· всі питання законної діяльності компанії розглядаються без проведення відкритого засідання;

· підставами для розкриття інформації про компанію на вимогу третьої сторони можуть бути тільки обставини, що пов'язані з розслідуванням справ про незаконне зберігання, виготовлення і торгівлю наркотиками, незаконну торгівлю зброєю і відмивання грошей;

· одна офшорна компанія може бути директором, та/або власником іншої офшорної компанії;

· допускається, що компанія може мати офіс на Сейшелах і здійснювати управління справами компанії з території Республіки Сейшели;

· компанія може відкривати банківські рахунки у банках, як на Сейшелах, так і в інших країнах світу, при цьому повністю звільняються від валютного контролю і мають право здійснювати інвестиції в економіку Республіки Сейшели, в тому чилі володіння кораблем під Сейшельським прапором та вилов риби у територіальних водах країни;

· офшорні компанії мають гарантію репатріації 100 % капіталу і прибутку отриманого від діяльності за межами берегів республіки;

· для офшорних компаній відсутні будь-які податки;

· для офшорних компаній відсутні імпортні мита на автомобілі, устаткування, сировину і напівфабрикати;

· існує юридична можливість перемістити компаній з інших юрисдикцій у Республіку Сейшели, а також провести злиття і приєднання офшорних компаній Сейшел з іншими компаніями;

· у країні зафіксовані щорічні мита за продовження реєстрації (передбачено, що якщо з часом Республіка збільшить мито, то для давніше зареєстрованих офшорних компаній мито залишиться незмінним).

Закон Республіки Сейшели "Про міжнародні трасти" (International Trust Act) зручний для іноземних інвесторів тим, що не встановлює жодних обмежень на міжнародний траст ( International Trust), крім заборони на придбання трастом земельної ділянки на Сейшелах. Вимагається щоб, як мінімум, один довірчий керівник трасту (Trustee) був резидентом Республіки Сейшели, що ліцензіюється. Зазвичай таку функцію здійснює провайдер корпоративних послуг (Corporate Service Provider) в Республіці Сейшели.

Обмеження по здійсненню торгівлі і проведенню бізнес діяльності полягають у наступному: IBC не може торгувати на території Республіки Сейшели, не може мати там нерухомість, не може укладати договори (правочини) з резидентами Сейшелів; Підлягає ліцензуванню діяльність в банківській, страховій сферах, сферах колективної інвестиційної діяльності, фондовій, трастовій сфері, сфері менеджменту, консультування по інвестиціях та будь-якої іншої діяльності, що належить до банківської чи страхової справи; Компаніям заборонено законом надавати зареєстрований офіс під будь-які сторонні види діяльності або продавати свої акції населенню.

Реєстрація компаній на Сейшелах

Процедура здійснення реєстрації компанії полягає в подачі Меморандуму про Інкорпорацію в Реєстраційне Агентство. Статут можна податиі або одночасно з Меморандумом, або протягом 30 днів з дня реєстрації. Новоствореній офшорній компанії потрібний офіс, який знаходиться в Республіці Сейшели і є офісом компанії-управителя, яка має ліцензію. Також необхідно призначити зареєстрованого агента, який є резидентом Сейшельських островів. Існує можливість придбання вже створених компаній (Shelf Companies).

Республіка Сейшели, як і Україна, ратифікувала Гаазьку конвенцію, про відміну легалізації іноземних офіційних документів, від 1961 р., тому документи, оформлені на території Сейшел, можуть бути легалізовані апостилем. Чинне законодавство Республіки ґрунтується на загальному британському і французькому цивільному праві. Тип офшорної компанії, що реєструється на Сейшелах: Міжнародна ділова компанія (IBC). Основними законами, які регулюють діяльність компаній, є Закон «Про міжнародні ділові компанії» від 1994 р. і Закон «Про податок на торговельно-промислове підприємство» від 1997 р. (The International Business Companies Act, 1994 і Business Tax Act, 1997).

Основними вимогами підчас реєстрації компаній у Республіці Сейшели є: як мінімум один директор; немає вимог до місця проживання/реєстрації директорів; дозволяється перебування на посаді директора - юридичної особи; обов’язково повинна бути юридична адреса і зареєстрований агент на території країни; обов’язково повинен бути наявним секретар, секретар може і не бу ти резидентом Сейшел; ояк мінімум - один акціонер; дозволяється користуватись послугами номінальних акціонерів і директорів; типовий розмір статутного капіталу компанії становить USD 5.000; дозволяється використовувати акції на пред’явника і акції без номінальної вартості; директором і акціонером Сейшельської офшорної компанії може бути одна і та ж особа особа; гарантується повна конфіденційність відомостей про директорів і акціонерів компаній, які зареєстровані в Республіці Сейшели. У публічних звітах не показують детальної інформації про директорів та акціонерів. Звичайний стандартний розмір статутного акціонерного капіталу складає USD 5.000, при цьому акції мають номінальну вартість. Це максимальна величина статутного капіталу, при якому сплачується найменша сума державного мита під час реєстрації та щорічно. Статутний капітал може бути вираженим у будь-якій валюті. Мінімально можна випустити одну акцію без номінальної вартості або одну акцію з номінальною вартістю. Законом дозволяються наступні класи акцій: іменні, на пред’явника, без номінальної вартості, привілейовані, такі, що підлягають погашенню, акції з правом або без права голосу.

Існують наступні обмеження по вибору найменування компанії: Назву компанії можна викласти будь-якою мовою, але необхідний переклад. Документація повинна бути англійською мовою, але можливе двомовне її надання на англійській і французькій мовах; Підприємство не має права використовувати назву раніше зареєстрованої компанії або схожу назву, яка може привести непорозумінь; Заборонено використовувати будь-яку назву, що асоціюється з урядовим (Республіки Сейшели) патронажем, страхуванням або що має слова Royal, Imperial, або передбачає, що підприємство здійснюватиме небажану діяльність або діяльність, яка вимагає ліцензії; Для того, щоб вказати, що компанія має обмежену відповідальність, слід в кінці найменування додати одне із наступних слів або його абревіатуру: Limited, Corporation, Incorporated, Societa Anonyme, Sociedad Anonima, Gesellschaft mit beshraenkter Haftung.

Офшорний сектор економіки Республіки Сейшели також характеризується наявністю міжнародної торгової зони (International Trade Zone). Міжнародна торгова зона передбачає дозвіл на збірку, доведення і упаковку; виробництво товарів, обробку і переробку напівфабрикатів; перерозподіл і реекспорт товарів з Республіки Сейшели.

Компанії, які ведуть діяльність в міжнародній торговій зоні, не оподатковуються Сейшелами, а ціна щорічно продовжуваної ліцензії на ведення бізнесу коливається від USD 550 до USD 2 000 залежно від виду діяльності.

У законодавство Республіки Сейшели було внесено зміни і доповнення щодо регулювання офшорної діяльності, а саме - запроваджено так звану компанію зі спеціальною ліцензією - Company Special Licence . Такі компанії можуть стати у нагоді іноземним інвесторам, яким необхідно показувати хоч якісь сплачувані податки на свою діяльність, що пов'язана з холдинговою, інвестиційною, маркетинговою та іншою діяльністю. Таким чином встановлено податок на чистий прибуток таких компаній у розмірі 1,5% .

Офшорну компанію можуть ліквідувати за несплату або несвоєчасну оплату щорічного мита за продовження реєстрації підприємства. Щорічне державне мито слід оплачувати не пізніше ніж за один день до дня реєстрації компанії в наступному календарному році. Якщо державне мито не сплачено до 31 грудня того ж року (протягом цього строку реєстратором послідовно виставляються рахунки, в яких додатково зазначають два додані штрафи за затримку оплати), то компанію автоматично виключають з Реєстру компаній Республіки Сейшели і публікують відповідну інформацію в офіційній пресі.

Відновити активність офшорної компанії в такому випадку можна протягом 3-х років з дня виключення компанії з Реєстру. Якщо її активність не відновили протягом цього строку, то Реєстратор автоматично розпускає таку компанію. Для того, щоб відновити компанію, необхідно сплатити мито, яке накопичилося, і штрафи, але при цьому не виключено, що колишнє найменування компанії вже не можна буде використовувати. Якщо хтось зарезервує в Реєстрі аналогічну назву протягом строку, коли компанія є викресленою, реєстратор не може відмовити в заснуванні нової компанії з такою ж назвою.

У Республіці Сейшели діє закон, який зобов’язує всіх агентів, які отримали ліцензію на реєстрацію офшорних компаній, неухильно слідувати процедурі “Знай Свого Клієнта”. В рамках цього закону кожен агент повинен мати повну і детальну інформацію про директорів, акціонерів, довірених осіб і секретарів офшорних компаній. Цей закон з однієї сторони вимагає від зареєстрованих агентів зберігати конфіденційність цієї інформації, але з іншого боку встановлює порядок її розкриття.

Будь-яка діяльність в межах кордонів Республіки Сейшели можлива тільки за отримання відповідної ліцензії (така ліцензія видається Державним ліцензійним управлінням - Seychelles Lisensing Authority). Компанії чи окремі фізичні особи, які мають намір почати на островах будь-який новий вид бізнесу, зобов’язані заповнити офіційний формуляр і подати його на розгляд в Державне ліцензійне управління, яке може як задовольнити прохання про видачу ліцензії так і відмовити у видачі. У випадку відмови заявник має право оскаржити відмову Державного ліцензійного управління до Міністерства фінансів, яке вповноважене ухвалити інше рішення.

Зазвичай, підприємництвом на Сейшелах займаються товариства з обмеженою відповідальністю, процедура створення яких досить проста. Кожна резидентна компанія щорічно подає балансовий звіт, який завіряється місцевим аудитором, і оплачує податки, залежно від виду підприємницької діяльності.

Республіка Сейшели підписала Договори про уникнення подвійного оподаткування з такими країнами, як: Ботсвана, В’єтнам, Індонезія, Китай, Маврикій, Малайзія, Оман, Таїланд, Південна Африка.

Щорічне оподаткування, мита і збори

Міжнародна Бізнес-компанія звільнена від місцевих податків.

Щорічне державне мито залежить від величини статутного капіталу компанії: Якщо статутний капітал становить до 5.000 USD збір складає 100 USD; від 5.001 USD до 50.000 USD збір складає 300 USD; понад 50.000 USD збір складає 1.000 USD; Компанія, що має статутний капітал менший ніж 50.000 USD і з акціями без номінальної вартості сплачують збір 350 USD.

Немає законодавчої вимоги подавати фінансовий звіт, але компанія зобов'язана зберігати бухгалтерську документацію, яка свідчать про фінансовий стан справ компанії.

Ставлення міжнародних фінансових організацій до Республіки Сейшели хороше. Сейшели не входять в “чорний список” FATF.

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Консалтинг, маркетинг, роялті, валові витрати, нерезиденти і офшори в Податковому кодексі.Тел: (096)135 0 292
(032) 227 87 62, м. Львів,
вул. Фурманська, 5, оф.14, (біля Оперного театру)
email: office@caesar.in.ua

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET