Послуги:

Надаємо кожному клієнту по одній безкоштовній консультації на тему податків.

Податковий кодекс і Єдиний податок - результат.

У зв’язку з мітингами підприємців Глава 1 Розділу 14 Податкового кодексу була виключена. Саме цією главою планувалось збільшити розмір єдиного податку, та встановити обмеження на перебування на спрощеній системі оподаткування для багатьох видів діяльності.

У зв’язку з вищенаведеним систему спрощеного оподаткування залишено у старому вигляді за винятком змін, які ми розглянемо нижче:

Так підрозділом 8 розділу 20 (перехідних положень) регулюються особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку.

Встановлено, що з 1 січня 2011 року до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб'єктів малого підприємництва Указ Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) та абзаци шостий - двадцять восьмий пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:

  а) податок на прибуток підприємств;
  б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - підприємців);
  в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;
  г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;
  ґ) плата за користування надрами;
  д) збір за спеціальне використання води;
  е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
  є) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

2) нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюються суб'єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) або фіксований податок відповідно до абзаців шостого - двадцять восьмого пункту 1 статті 14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян", у порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

3) єдиний податок або фіксований податок сплачується на рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку або фіксованого податку, що підлягають перерахуванню до цих бюджетів відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) та Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 30 - 31, ст. 195) (крім єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року). При цьому розподіл коштів єдиного податку або фіксованого податку на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не здійснюється;

4) зарахування до бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (у тому числі пенсійного страхування) єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року, здійснюється у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року;

5) повернення сум єдиного податку та фіксованого податку, які були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру, а також зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2010 року, здійснюються у встановленому порядку з урахуванням цього підрозділу.

Таким чином платники єдиного податку до бюджету повинні будуть фактично сплачувати лише 43% від встановленого єдиного податку, решту - 57% єдиного податку сплачується у пенсійний фонд як частина єдиного соціального внеску. Єдиний соціальни внесок для фізичних осіб підприємців становить 34,7% від мінімальної заробітної плати. Крім того ці два платежі розділені у часі: єдиний податок платиться до 20 чисна місяця, що передує звітному, а єдиний соціальний внесок - до 20 числа місяця після звітного періоду. Якщо єдиний податок становить 200 грн, а мінімальна зарплата становить 941 грн., то до бюджету слід заплатити 86 грн., а в пенсійний фонд 326,53 грн., що разом становить 412,53грн.

Крім того, згідно п.139.1.12. Податкового кодексу не включаються до складу витрат: витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації);

Таким чином фактично вартість таких послуг чи товарів буде оподатковуватись у юридичної особи, що перебуває на загальній системі оподаткування та є покупцем таких послуг чи робіт.

Проте, згідно розділу 19 (прикінцевих положень) Податкового кодексу розділ III цього Кодексу, в тому числі п.139.1.12, набирає чинності з 1 квітня 2011 року. Тобто до 1 квітня 2011р. підприємці-єдиноподаттники, що обслуговують юридичних осіб на загальній системі, спокійно можуть цілий перший квартал 2011року користуватися спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності.

Інші статті:Тел: (096)135 0 292
(032) 227 87 62, м. Львів,
вул. Фурманська, 5, оф.14, (біля Оперного театру)
email: office@caesar.in.ua

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET